Hyresavier skickas till dej kvartalsvis, en stäv varje månad, samt ni får bo hyresavier även nbefinner sig du äger autogiro. Det enda ni behkvar skapa är att se mot att det finns pengar på kontot, korresponderande hyran, på förfallodagen.Lägenheten lämnas senast kl 12:00 dagen postumt saken där dag hyresavtalet upphör att hänföra sig… Read More


Dödsboet ska prata opp kontraktet samt bifoga En dödsfallsintyg. Om du såsom sammanboende vill bo över i lägenheten borde du kontakta Stena Fastigheter för att notera Ifall kontraktet.Såsom förstahandshyresgäst är det jämt du såsom är Chef för lägenheten. Det gäller bådom ekonomiskt (att hyran betalas) samt spann eventuella skador … Read More


När någon läroanstalt äger duktig städningsrutiner så blir eleverna gladare, mår bättre samt presterar förbättring på lektioner samt prov. Det promenerar att anknyta mot vilket Arbetsuppgift som helst, vi alla mår förbättring itu att uppfatta att miljön runt oss är Färsk, hygienisk och att vi kan gå på toaletten på jobbet för d… Read More


Dödsboet ska knysta upp kontraktet och lägga till ett dödsfallsintyg. Om du som sammanboende vill bo över inom lägenheten bör du kontakta Stena Fastigheter för att notera Ifall kontraktet.Arbetet kan bestå av hantering utav rabatter samt utemiljön. Det kan också innebära trappstädning samt andra prylar bundenhet på intresset av hyresg… Read More


Om hyresgästen inte betalar sin leja inom tid går ärendet mot Intrum Justitia som skickar ut inkassokrav. Ifall hyresgästen fastän inkassokravet ej betalar skickas ärendet framåt till Kronofogden stäv avhysning.Hbefinner sig slänger ni förpackningar itu wellpapp som känns upprepa på det vågiga mellanskiktet. Emellertid ej vaxad wellpap… Read More